آدرس کارخانه: اسلامشهر - بزرگراه غدیر - نرسیده به میدان قایم 
تلفن کارخانه: 28 61 49 56

آدرس دفتر فروش: 
تلفن دفتر فروش: 14 63 76 44 - 720 6800 0912