دستگاه آبلیمو گیری و آبگوره گیری


دستگاه آبلیمو گیری و آبگوره گیری جزء تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد.

ماشین آبلیمو گیری و آبگوره گیری برای به دست آوردن آبلیمو و آبگوره طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد.