دیگ حمل صنعتی


گاری حمل جزء تجهیزات حمل آشپزخانه های صنعتی می باشد.

گاری حمل در رستوران ها برای حمل دیگ و مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.

جنس گاری حمل از پروفیل و ورق آهن و استیل می باشد.