گرمخانه صنعتی


گرمخانه صنعتی جزء تجهیزات نگهداری آشپزخانه صنعتی می باشد.

گرمخانه صنعتی به صورت گازی و برقی تولید می شود که در رستوران ها و کترینگ ها بع موجب نگه داشتن غذا برای مدت طولانی مورد استفاده قرار میگیرد.

گرمخانه صنعتی از ورق استیل به صورت دو جدار ساخته می شود و دارای طبقات متحرک یا شلف می باشد .