هود صنعتی


هود صنعتی برای تهویه هوا در آشپزخانه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

هود صنعتی در دو مدل هود دیواری و هود مرکزی ساخته می شود و ابعاد و اندازه های آن براساس سفارش مشتری تعریف می شود.

جنس هود صنعتی از ورق استیل می باشد.