جا سیخی استیل


جا سیخی صنعتی جزء تجهیزات نگهداری در رستوران ها می باشد.

جای سیخ صنعتی از جنس استیل ضخیم تهیه می شود که در کبابی ها و رستوران ها برای قرار دادن سیخ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

جای سیخ به صورت متحرک بوده تا در محیط آشپزخانه به راحتی جابه جا شود.

ابعاد و اندازه جای سیخ صنعتی به سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.