کانتر گرم رومیزی


کانتر گرم رومیزی جزء تجهیزات نگهداری غذا در آشپزخانه های صنعتی می باشد.

کانتر گرم رومیزی از جنس ورق استیل می باشد و به صورت مرطوب باعث گرم ماندن غذا می باشد.