کانتر قاشق و چنگال


کانتر قاشق و چنگال جزء تجهیزات نگهداری آشپزخانه صنعتی می باشد.

کانتر قاشق و چنگال از ورق استیل 304 ساخته می شود و در ابعاد و اندازه های مختلف بنا بر سفارش مشتری قابل تولید می باشد.