کنده ساطور


کنده ساطور جزء تجهیزات آماده سازی قصابی و آشپزخانه صنعتی می باشد.

کنده ساطور در دو مدل رویه چوبی و رویه پلاستیکی با پایه های استیل ساخته می شود.

کنده ساطور در آشپزخانه های صنعتی و قصابی ها برای خرد کردن گوشت مورد استفاده قرار میگیرد.