پوست کن صنعتی


پوست سیب زمینی جزء تجهیزات آماده سازی آشپزخانه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

پوست کن صنعتی در دو مدل ایستاده و رومیزی ساخته می شود.

پوست کن ایستاده برای پوست کندن در ظرفیت بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

پوست کن صنعتی برای پوست کندن سیب زمینی ، هویچ ، پیاز و ... مورد استفاده قرار میگیرد.