سبزی خرد کن صنعتی


دستگاه سبزی خرد کن صنعتی جزء تجهیزات آماده سازی آشپزخانه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه سبزی خرد کن در دو مدل بشقابی و سطلی تولید می شود.

سبزی خرد کن بشقابی در ابعاد دهنه 60 و دهنه 70 و سبزی خرد کن سطلی در دو ظرفیت 7 کیلویی و 10 کیلویی ساخته می شود.