سینک و وان صنعتی


سینک صنعتی و وان صنعتی جزء تجهیزات شستشو آشپزخانه صنعتی می باشد.

سینک صنعتی و وان صنعتی از جنس ورق استیل 304 نگیر زد زنگ ساخته می شود که مورد تایید وزارت بهداشت می باشد.

سینک صنعتی به صورت تک لگن و دو لگن تولید می شود .

سینک استیل و  وان استیل بنا بر سفارش مشتری در ابعاد مختلف قابل تولید می باشد.