سرخ کن صنعتی


سرخ کن صنعتی جزء تجهیزات پخت آشپزخانه صنعتی می باشد.

دستگاه سرخ کن صنعتی به دو صورت رومیزی و ایستاده ساخته می شود.

که در مدلهای تک لگن و دو لگن می باشد.