تنور نان صنعتی


تنور نان صنعتی جزء تجهیزات پخت رستوران ها و کبابی ها می باشد .

تنور نان به صورت گلی ساخته می شود و دارای چخ برای حرکت می باشد .

تنور نان صنعتی برای پخت نان در رستوران ها و کبابی ها به صورت متحرک استفاده می شود.

جنس رویه ان از ورق استیل می باشد و جنس داخل آن از گل درست شده است.