یخچال و فریزر میزکاری


یخچال میزکاری و فریزر میزکاری جز تجهیزات برودتی و آماده سازی آشپزخانه های صنعتی می باشد.

از قسمت پایین یخچال میزکاری و فریزر میزکاری به عنوان یخچال و یا فریر استفاده می شود و قسمت رویه ان به عنوان میزکار  استفاده می شود.