اجاق ذرت مکزیکی


اجاق پخت ذرت مکزیکی به منظور پخت ذرت در فست فود ها مورد استفاده قرار میگیرد.

اجاق ذرت مکزیکی دارای یک سماور برای پخت ذرت و یک عدد کاسه بن ماری در کنار سماور برای آماده سازی ذرت می باشد.

اجاق ذرت مکزیکی دارای چرخ بوده و به صورت متحرک می باشد.