فر اغذیه


فر اغذیه یا فر مرکب جزء تجهیزات پخت آشپزخانه های صنعتی می باشد.

فر اغذیه یا فر مرکب در آشپزخانه های صنعتی به عنوان اجاق چند کاره مود استفاده قرار میگیرد.

فر اغذیه یا فر مرکب که به آن اجاق چند کاره هم گفته میشود به سفارش مشتری از تجهیزاتی مانند گریل صاف ، گریل شیاردار، گریل روغنی ، گریل زغالی ، شعله ، سرخ کن و فر تولید می شود.

 

 

فر فلافل , فرمرکب , فر ساندویچ , فر فست فود , فر گریل دار , گریل , فر چند کاره , فر سرخ کن , تجهیزات آشپزخانه های صنعتی , تجهیزات آشپزخانه صنعتی, قیمت فر مرکب , قیمت فر فلافل , قیمت فر ساندویچ , قیمت فر فست فود , قیمت فر گریل دار , قیمت گریل , قیمت فر چند کاره , قیمت فر سرخ کن , قیمت لیست تجهیزات فست فود , قیمت تجهیزات رستوران , فروش فر مرکب , فروش فر فلافل , فروش فر ساندویچ , فروش فر فست فود , فروش فر گریل دار , فروش گریل , فروش فر چند کاره , فروش فر سرخ کن , ساخت فر مرکب , ساخت فر فلافل , ساخت فر ساندویچ , ساخت فر فست فود , ساخت فر گریل دار , ساخت گریل , ساخت فر چند کاره , ساخت فر سرخ کن , فر اغذیه , قیمت فر اغذیه , فروش فر اغذیه