کابینت استیل


کابینت استیل جزء تجهیزات نگهداری می باشد .

جنس ورق کابینت استیل از ورق استیل کار شده که در برابر وزن بالای ظروف استحکام لازم را دارا باشد .

کابینت استیل در دو نوع کابیت ساده و کابینت آبچکان ساخته می شود که تفاوت کابینت آبچکان با کابینت ساده در طبقه پایین آن می باشد که طبقه زیرین کابینت آبچکان از توری آبچکان ساخته می شود.

مدت زمان گارانتی

کابینت استیل به مدت 1 سال از طرف شرکت تزپز گارانتی می شود.

شرایط گارنتی

اگر کابینت استیل به هر دلیلی سوراخ شود یا ورق رویه آن بریده شود شامل گارانتی محسوب نمی شود

.